Αρχείο ημέρας: 7 Μαρτίου 2017

Σύνδεσμος

Βαλκανικοί Πόλεμοι: Ο ελληνικός στρατός στη Θεσσαλονίκη (1912)

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid=117Ω

Σύνδεσμος

Διεκδικήσεις και σύνορα βαλκανικών κρατών πριν και μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13)

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9478