Αρχείο Μήνα: Μάρτιος 2017

Σύνδεσμος

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8975

Σύνδεσμος

ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΑ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9411

Σύνδεσμος

Βαλκανικοί Πόλεμοι: Ο ελληνικός στρατός στη Θεσσαλονίκη (1912)

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/item.html?iid=117Ω

Σύνδεσμος

Διεκδικήσεις και σύνορα βαλκανικών κρατών πριν και μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13)

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9478

Βίντεο

Project: ?Δεν πετώ, δημιουργώ? και ?Μικρά, πράσινα βήματα? φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά (υπ. καθ.: Ευθυμία Αλαμάνη)

Βίντεο

Ανακύκλωση – Υπ. καθ.: Ευθυμία Αλαμάνη