↑ Επιστροφή σε 2020-2021

Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση – Τελική Λήξης/Αποφοίτησης

Στις 28.06.2021 και ώρα 20:00 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση η οποία είχε το εξής περιεχόμενο:

1.Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

2.Ανακοίνωση Αριστείων και Βραβείων για το Σχολικό Έτος 2020 – 2021.

3.Ηλεκτρονική Απονομή Αναμνηστικών Διπλωμάτων στους αποφοίτους μας.