Πληροφορική

Χρονιά 2015-2016 (Καθηγητής: Νικόλαος Παπάζογλου)

Ερωτήσεις Γνώσεων

   Β Γυμνασίου


   Γ Γυμνασίου

Εργασίες

   Β Γυμνασίου

     Πολυμέσα