↑ Επιστροφή σε Εκπ. Προγράμματα

2020-2021

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Δράσεις
1 Σχολική Εφημερίδα Ειρήνη Κώστογλου Αλέξανδρος Καμπαναράκης 4ο Τεύχος

5ο Τεύχος

2

 

Καθαρό και πράσινο περιβάλλον Ειρήνη Παπαθανασίου Ευαγγελία Πιπεράκη –  Αναστασία Φιλίππου