Εκπ. Προγράμματα

2017-2018

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 Οταν Οδηγεί  Το Αλκοόλ… Ευαγγελία Πιπεράκη Αικατερίνη Χρήστου – Παναγιώτης Σαμόλης Βίντεο Μαθητών Συμμετοχή σε ημερίδα στο Σπήλι με θέμα το αλκοόλ 2 Από την Ανασκαφή στη Συντήρηση και στη Μουσειακή Έκθεση των αρχαίων ευρημάτων. Παραδείγματα από την ευρύτερη περιοχή της Φαιστού. Ολυμπία Ευθυμίου …

Δες τη σελίδα »

2018-2019

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση Χορωδίας Μαρακομιχελάκης Νικόλαος 2 Συμμετοχή στο european school radio Βούλγαρης Νικόλαος Μαρακομιχελάκης Νικόλαος 3 Σχολείο και Θέατρο Χρήστου Αικατερίνη Πιπεράκη Ευαγγελία- Μποζατζούδης Νικόλαος 4 Θέματα Σύγχρονης Φυσικής. Επηρεάζει η Φυσική την Τέχνη; Καμπαναράκης Αλέξανδρος   5 Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Γυμνάσιο Τυμπακίου Αλαμάνη Ευθυμία …

Δες τη σελίδα »

2019-2020

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ 1) Ηλεκτρονική καταχώρηση βιβλίων και εμπλουτισμός σχολικής βιβλιοθήκης Γυμνασίου Τυμπακίου Αλαμάνη Ευθυμία Ευθυμίου Ολυμπία  -Χρυσούλα Καουκάκη   2) Κινηματογραφώντας την Αλαζονεία Ευθυμίου Ολυμπία Φιλοθέη Πασχαλίδου – Νικόλαος Μποζατζούδης 3) Εξερευνούμε την εκκλησιαστική μας ιστορία Ειρήνη Σταματάκη Ευαγγελία Πιπεράκη – Νικόλαος Μποζατζούδης 4) Πάνω στη σκηνή …

Δες τη σελίδα »

2020-2021

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Δράσεις 1 Σχολική Εφημερίδα Ειρήνη Κώστογλου Αλέξανδρος Καμπαναράκης 4ο Τεύχος 5ο Τεύχος 2   Καθαρό και πράσινο περιβάλλον Ειρήνη Παπαθανασίου Ευαγγελία Πιπεράκη –  Αναστασία Φιλίππου

Δες τη σελίδα »