↑ Επιστροφή σε 2020-2021

Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο

Ο Κύριος Θεόδωρος Αντωνίου του ΚΕΣΥ Ηρακλείου επισκέφτηκε την Τρίτη 11.05.2021 τη σχολική μας μονάδα και ενημέρωσε τους μαθητές της Γ’ τάξης σε θέματα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Συγκεκριμένα η παρέμβαση του Κυρίου Αντωνίου είχε θέμα «Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο».

Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο