↑ Επιστροφή σε Εκπ. προσωπικό

2021-2022

Διευθυντής: Αλέξανδρος Καμπαναράκης – ΠΕ04 (Φυσικός)

Υποδιευθύντριες: 

 1. Ευαγγελία Πιπεράκη – ΠΕ03 (Μαθηματικός)
 2. Ευθυμία Αλαμάνη – ΠΕ78 (Κοινωνιολόγος)

Εκπαιδευτικοί

 1. Ειρήνη Σταματάκη – ΠΕ01(Θεολόγος)
 2. Ολυμπία Ευθυμίου – ΠΕ02(Φιλόλογος)
 3. Βιργινία Κανδυλάκη – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 4. Καλλιόπη Λαμπράκη – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 5. Γεωργία Μαρκεσίνη – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 6. Νικόλαος Μποζατζούδης – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 7. Αικατερίνη Σκλαβενίτου – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 8. Σταυρούλα Φλουρή – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 9. Αθηνά Ανδριανάκη  – ΠΕ02.50 (Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής)
 10. Φανή Παπαδάκη – ΠΕ02.50 (Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής)
 11. Θέμις Τσικριτσή – ΠΕ02.50 (Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής)
 12. Στεργιαννή Γιαννοπούλου – ΠΕ03 (Μαθηματικός)
 13. Μαρία Μαθιουδάκη – ΠΕ03 (Μαθηματικός)
 14. Ειρήνη Παπαθανασίου  – ΠΕ03 (Μαθηματικός)
 15. Νικόλαος Βούλγαρης – ΠΕ04.01 (Φυσικός)
 16. Χρυσούλα Ζωγραφιστού – ΠΕ04.02 (Φυσικός Ειδικής Αγωγής)
 17. Νικόλαος Μαρακομιχελάκης -ΠΕ04.01 (Φυσικός)
 18. Παναγιώτης Σαμόλης – ΠΕ04.02 (Χημικός)
 19. Ευφροσύνη Γρηγορούδη – ΠΕ05 ( Γαλλικών)
 20. Ελένη Τσισμενάκη – ΠΕ06 (Αγγλικών)
 21. Αικατερίνη Χρήστου – ΠΕ06 (Αγγλικών)
 22. Αφροδίτη Λυραράκη – ΠΕ07 (Γερμανικών)
 23. Αντώνιος Κοσμαδάκης – ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών)
 24. Ιωάννης Κυδωνάκης – ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής)
 25. Μιρέλα Παπαϊωσήφ – ΠΕ23 (Ψυχολόγος)
 26. Στέλλα Χουστουλάκη – ΠΕ30 (Κοιν. Λειτουργός)
 27. Αναστασία Δήμου – ΠΕ79.01 (Μουσικής)
 28. Χρυσούλα Καουκάκη – ΠΕ86 (Πληροφορικής)
 29. Νικόλαος Παπάζογλου – ΠΕ86 (Πληροφορικής)
 30. Αναστασία Καρανδινού – ΠΕ88 (Τεχνολόγος)
 31. Δημήτρης Παπαστύλος – ΠΕ88 (Τεχνολόγος)