↑ Επιστροφή σε Εκπ. προσωπικό

2018-2019

Διευθυντής: Αλέξανδρος Καμπαναράκης – ΠΕ04 (Φυσικός)

Υποδιευθύντριες: 

 1. Ευθυμία Αλαμάνη – ΠΕ10 (Κοινωνιολόγος)
 2. Ευαγγελία Πιπεράκη – ΠΕ03 (Μαθηματικός)

Εκπαιδευτικοί

 1. Ειρήνη Σταματάκη – ΠΕ01 (Θεολόγος)
 2. Αντώνιος Κουτεντάκης  – ΠΕ01 (Θεολόγος)
 3. Ολυμπία Ευθυμίου – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 4. Βιργινία Κανδυλάκη – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 5. Νικόλαος Μποζατζούδης – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 6. Φιλοθέη Πασχαλίδου – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 7. Προκόπης Αγγελέτος  – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 8. Γρηγορία Θεοδωροπούλου  – ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 9. Χριστίνα Νύκταρη – ΠΕ02.50 (Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής)
 10. Μαρία Κλίνη – ΠΕ02.50 (Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής)
 11. Γεώργιος Αρβανιτάκης  – ΠΕ03 (Μαθηματικός)
 12. Φωτεινή Θεοδοσίου  – ΠΕ03 (Μαθηματικός)
 13. Νικόλαος Βούλγαρης – ΠΕ04 (Φυσικός)
 14. Νικόλαος Μαρακομιχελάκης -ΠΕ04 (Φυσικός)
 15. Ιωάννης Περιστέρης – ΠΕ04 (Φυσικός)
 16. Παναγιώτης Σαμόλης – ΠΕ04 (Χημικός)
 17. Ειρήνη Αναστασοπούλου – ΠΕ04.05 (Βιολόγος Ειδικής Αγωγής)
 18. Ευφροσύνη Γρηγορούδη – ΠΕ05 ( Γαλλικών)
 19. Αικατερίνη Χρήστου – ΠΕ06 (Αγγλικών)
 20. Μαρία Μανασσάκη – ΠΕ06 (Αγγλικών)
 21. Ξανθίπη Ανυφαντάκη – ΠΕ07 (Γερμανικών)
 22. Ιωάννης Κυδωνάκης – ΠΕ11 (Γυμναστικής)
 23. Αθανάσιος Νάνος  – ΠΕ11 (Γυμναστικής)
 24. Πελαγία Μουντάκη – ΠΕ23 (Ψυχολόγος)
 25. Παναγιώτα Παπαδιά – ΠΕ30 (Κοιν. Λειτουργός)
 26. Ιωάννης Παπαγιαννίδης – ΠΕ78 (Κοινωνιολόγος)
 27. Ιωάννα Καράνταγλη – ΠΕ79.01 (Μουσικής)
 28. Χρυσούλα Βογιατζάκη – ΠΕ80 (Οικιακής ΟΙκονομίας)
 29. Ελένη Τσαχάκη – ΠΕ86 (Πληροφορικής)
 30. Χρυσούλα Καουκάκη – ΠΕ86 (Πληροφορικής)
 31. Αναστασία Καρανδινού – ΠΕ88 (Τεχνολόγος)
 32. Βασίλης Βασιλάκογλου – ΠΕ88 (Τεχνολόγος)